Hallitus 2022

Jorma Hellstén, puheenjohtaja

Sauli Saarinen, varapuheenjohtaja

Martti Markula, sihteeri

Linda Nurmi, taloudenhoitaja

Terhi Seppänen, jäsenasiainhoitaja

Hasan Habib

Jyrki Hurme

Eila Hannula

Tiina Koski os. Aaltonen

Ulla Ratia-Järvinen

Sirkka Sipilä 

 

 


Runosmäkiseura ry.

Runosmäkiseura ry. on sitoutumaton ja puolueeton Runosmäen kaupunginosan kotiseutuyhdistys. 
Sen tavoitteena on: 
- Elinympäristön viihtyvyyden parantaminen sekä ihmisten viihtyvyyden ja kotiseutukiintymyksen lisääminen. 
- Kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta 
- Paikallisen kulttuurin vaaliminen, edistäminen ja esiintuominen 
- Paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja kehittäminen 
- Asukkaiden omatoimisuuden voimistaminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen.

Jäsenyys
Runosmäkiseuran jäsen voi olla kuka tahansa Runosmäen kaupunginosan asukas, joka on täyttänyt 15 vuotta. Runosmäkiseuran jäseneksi liittymisestä ja jäsenmaksusta tietoja "Ajankohtaista" -palstalta 

Seuran hallitus (puheenjohtaja ja 10 jäsentä) valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja toiminnassa noudatetaan vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa sekä kehitetään uusia suunnitelmia.

Runosmäkiseura ry:n historia

Puolueisiin sitoutumaton Runosmäkiseura ry. perustettiin 16.11.1972 edistämään lähiötoimintaa Runosmäen kaupunginosan alueella. Seuran perustamisperiaatteena ja aatetaustana oli kotiseututyö. Tämä tausta antoi seuralle myös selkeät toimintatavoitteet. Näitä tavoitteita olivat alueen suunnitteluun osallistuminen ja sen omaleimaisuuden säilyttäminen sekä merkittävin tavoite, joka oli suotuisamman elinympäristön luominen. 

Turussa kotiseututyön keskusjärjestönä toimii Turkuseura ry., jonka jäseniä eri kaupunginosayhdistykset ovat. Runosmäkiseura ry. liittyi Turkuseuraan vuonna 1985 ja sitä kautta edelleen jäseneksi Suomen kotiseutuliittoon. 

Seuran alkutaival 70-luvulla oli melko kankea, mutta uusien puheenjohtajien myötä 80-luvulla seuran toiminta vireytyi, toimintakenttä laajeni ja talous vakiintui. Tällä hetkellä Runosmäkiseura on aktiivinen vaikuttaja Runosmäen asioissa ja tulevaisuudessa varmasti pysyykin sellaisena. 

Seuran puheenjohtajat: 
1972-1974 Irmeli Saksa 
1975 Veikko Vänni 
1976 Paavo Lehtonen 
1977 Liisa Rautakorpi 
1978-1979 Antero Harju 
1980-1987 Jarmo Suomala 
1988-2005 Matti Pekkalainen 
2006-2007 Pirkko Mikkola

2008- Jorma Hellsten


Runosmäkiseuran säännöt